Thursday, October 23, 2014


බටදොඹ ලෙන

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්රා ග් ඓතිහාසික මානව ජීවිත විමසන පුරා හා මානව විද්යාටඥයින්ට ලංකාවේ එලිමහන් හා ලෙන් වාසස්ථානවලින් ලැබී ඇති සාධක එයල අදින් වසර 1ල25ල000 ක් පමණ දුරාතීතයකට අපව කැඳවනු ඇතග ඓතිහාසික ස්ථාන පිළිබඳ විමසීමේ දී ඉන් වැඩිම ප්ර්මාණයක් සබරගමු පළාතට අයත්ව ඇති බවත් එයිනුත් සබරගමුව ගල් ලෙන්වලට සුවිශේෂී බවක් ලැබෙන බවත් පුරාහා මානව විද්යා්ඥයින් මේ වන විට තහවුරු කර ඇතග
මිනිස් අවයව පොසිලල ශිලා අවි ආයුධල සත්ව ඇටකටුවලින් තැනූ උපකරනල සිප්පි කටු මාලල මෙම ලෙන් කැණීම්වලින් සොයාගෙන ඇති අතර පුරා හා මානව විද්යා  පර්යේෂණවලට අනුව නූතන මිනිසා ලක්දිව විවිධ ප්රෙඇද්ශවල අදින් වසර 38 දහසක පමණ කාලයක සිට ජීවත්වන බව තහවුරැ කර ඇතග :ආචාර්ය සේපාල සමරසිංහල මානව විද්යාල අංශයල ජයවර්ධනපුර සරසවිය*
ශ්රිය ලංකාවේ ප්රාහග් ඓතිහාසික මිනිසා ලොව පුරා විසූ අනිකුත් මානවයින් සමග අවම වශයෙන් අදින් වසර 250000 කට පෙර සිට අඛණ්ඩව වසර 5000 ක පමණ කාලයක් වර්ධනය වි ඇති බවට නිරික්ෂණයට ලක්ව ඇතග බලන්ගොඩ මානවයාගේ පරිණාම අවදිය ක්රිඇගපූග125000 පමණ කාලයේ සිට ක්රිදගපූග700 පමණ දක්වා සිදුව ඇතැයි අනුරාධපුර සල්ගස්වත්ත කැණීමෙන් සනාථවන කරන මහාචාර්ය එස්ගයූදැරණියගල මහතා වර්තමාන වැදි ජනයා බලන්ගොඩ මානවයාගෙන් පැවත එන ජන කොටසක් වශයෙන් අදහස් දක්වයිග
බලන්ගොඩ මානවයා සම්බන්ධයෙන් හඳුන්වන්නට මූලික පදනම වන්නේල 1940 වර්ෂයේ ඇරඹි රත්නපුර මැණික් පතළයකින් ලැබෙන සත්ව අවශේෂ පරීක්ෂා කිරීමේ හා විශ්ලේෂණය කිරීමේ ප්රපතිඵලයක් වශයෙන් හා බෙල්ලන්බැඳිපැලැස්ස මානව හිස්කබල හමුවීමත් සමගයග ඉන්පසු 1956ල 1957ල 1958ල 1960ල 1963 :1986 පාහියන්ගලල හිස්කබල් 03 නූතන මිනිසා* දකුණේ බූන්දල පතිරාජවෙලල කිතුල්ගල බෙලිලෙනල කෑගල්ල දොරවක ලෙනල :නූතන මිනිසාගේ පොසිල සාධක* වලවේ නිම්නයේ බෙල්ලන්බැඳි පැලැස්ස මේ ස්ථානවල සිදු කරන ලද කැණීම් වලින් නූතන මිනිසා අදින වසර 29000 සිට 11000 දක්වා කාලයක් මරිණාමීය වශයෙන් වාසය කර ඇතග මොවුන්ගේ මුල්ම හා වැඩිපුරම සාධක තහවුරු කරන්නේල සබරගමුව ආශ්රෙකයණිග වර්ෂවල  බෙල්ලන්බැඳිපැලැස්සල රාවණාඇල්ලල බඹරගලග උඩුපියන්ගල්ගේල සමග බටදොඹලෙන ආදි ස්ථානවල ගවේෂණයන්හි ප්රසතිඵලයක් වශයෙන් අති පැරණි පාෂාණ භූත මානවයා බලන්ගොඩ මානවයා ලෙස ප්රපකට වියග
මානව පරිණාමයේ එන හෝමෝ හැබිලිස්ට පසුව ප්රකකට වු හෝමෝ ඉරෙක්ටස්ට නැකම් කියන බලන්ගොඩ මානවයා චීනයෙන් ප්ර කට වූ පිකිං:ගින්දර සොයාගත් මානවයා*ල ජාවා දූපත්වලින් ලද පොසිල අනුව ජාවා හි ඔරසපසක සහ ී්බටසර්බ යන ප්රවදේශවලින් ලැබුණ ජාවා මිනිසා  මෙන්ම නියැන්ඩතාල් :වසර දශ ලක්ෂයේ සිට වසර 35000 දක්වා කාළය තුළ ජීවමානව සිටි*ල කොමෑණියන්ල අප්රිරකන්ල ආදී මානව වර්ග සමග බලන්ගොඩ මානවයාද මානව පරිණාම මාවතේ ස්ථානගත වෙමින් ලෝක ඉතිහාසයේ මානව නාමාවලියට එක්ව සිටීග එහි ගෞරවය හිමිවනුයේ මහාචාර්ය පීගඊගපීගදැරණියගල සූරීන්ට බව මෙහිලා සඳහන් කළ යුතුයග
බලන්ගොඩ මානවයා නමින් එම මානවයා හැඳින් වෙන්නේ: එම කලාපයේ බොහෝ කැණීම්වලින් එක සමාන ක්රිමයාකාරකම් සහිත මානව කණ්ඩායම් සිටි බව ප්ර ත්යුක්ෂවිම නිසා ී්චසැබි ඊ්ක්බටදා්ැබිසි*ල එම කලාපයේ බොහෝ කැණීම්වලින් එක සමාන ක්රි යාකාරකම් සහිත මානව කණ්ඩායම් සිටි බවට ප්ර ත්‍යක්ෂ කරන සාධක නිසා බව කිවයුතුයග
බලන්ගොඩ මානවයාගේ ශරීර ලක්ෂණ වාර්තා කරන මහාචාර්ය පීගඊගපීග දැරණියගල සූරීන් උස අඩි 05 අඟල් 10ල ඉදිරියට නෙරා ඇති පටු නළල් තලයල ඝන දිගටි හිස් කබලල ඉදිරියට නෙරා ඇති විශාල දත්ල නාසයත් උඩු ඇන්දත් අතර ඇති උඩු රැවුල වැවෙන ප්රරදේශයේ ඇති පුළුල් පරතරයල මුක්කන් :ඇතුළට එබුන* නාසය යන ලක්ෂණ පෙන්වා දී ඇතග
,බලන්ගොඩ මානවයා ලුණු ගැන දැනීමක් ඇතිවල මුහුදේ ජලය සමග සෘජු සම්බන්ධතාවයක් තිබුණු බවත් අපට කියන්න පුළුවන්,  :පුරා විද්යාව දෙපාර්තමේන්තුවේ කැණීම් පිලිබඳ අධ්යකක්ෂ ආචාර්ය නිමල් පෙරේරා*
ඒ අතරින් අලුතින්ම හමු වූ බලන්ගොඩ මානවයාගේ සම්පූර්ණ ඇටසැකිල්ල වසර දොළොස් දහසකට වඩා පැරණි බව ආචාර්ය නිමල් පෙරේරා මහතා පවසයිග ඇටසැකිල්ල හැරුණු විට බලන්ගොඩ මානවයා විසින් භාවිතා කරන ලද ගල් ආයුධල ඔහු කෑමට ගත් සතුන්ගේ ශේෂ සහ ගස් බෙල්ලන් සහ දිය වැනි ඔහු හුවමාරු කරගත් භාණ්ඩද මෙම කැනීමේදී හමු වී ඇතග :ආචාර්ය නිමල් පෙරේරා* ,ඇත්ත වශයෙන්ම මේ බලන්ගොඩ මානවයා ලුණු ගැන දැනීමක් ඇතිවල මුහුදේ ජලය සමග සෘජු සම්බන්ධතාවයක් තිබුණු බවත් අපට කියන්න පුළුවන්ග මුහුදු බෙලි කටුත් හම්බ වෙලා තියෙනවාග ඒ මුහුදු බෙලිකටු අතරේ තියෙනනවා ලුණු බෙල්ලන් කියන කුඩා බෙල්ලන්ගේ කටුත්, ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයිග

සුනිල්කුමාරසිංහ අතුකෝරල
්එයමනදර්ක්128?ටප්සකගජදප
ප්රිඑමාටා ගෝත්රදය හා මානවයාගේ විකාශනය

මානව පරිණාම මාවතේ මුල්ම ප්රිඩමාටාවන් ගෙන් වසර මිලියන 65 – 54 කාලයකදී සිදුවන පරිණාමයෙන් නූතන වඳුරන් සහ පැරණිලොව වඳුරන් :මහාද්වීප වෙන්වයාම නිසා* පැරණිලොව වඳුරාගෙන් මුල්ම වානර පූර්වජයා බිහිවිමත් ඉන්පසුව මයෝසීන වාරනයාගෙන් මෙලෙස පූර්වජයන් වශයෙන් දිගටම සිදුවන පරිණාම ක්රිපයාවලිය තුළින් ශිවපිතකස්ල රාමපිතකස්ල හොමිනින් පූර්වජයා ආචිපිතකස් භූමිවානරයාල ඔස්ට්රොසලොපිතකස් :සමකාලින සිපැන්ත්රෝකපස්:හැඩිදැඩි* පැරැන්ත්රෝීපස්* ගෙන් ලුසී මානවයාත්ල ඇපරෙන්සීස්ල ඇප්රිෝකානීස් වශයෙන් පරිණාමයවී හෝමෝහැබිලිස් :මුල්ම මානවයා* පරිණාමය වී ඇතග ප්ලයිස්ටොසීන යුගයේ එනම් අදින් වසර මිලියන 1ග8 – 0ග011 කාලයේ නියැන්ඩතාලයන් මුළුමණින්ම වඳවී ප්රානග් නූතන හෝමෝසේපියන්ල හෝමෝසේපියන්ල සේපියන් සේපියන් පරිණාමය වී මිනිසා බිහිවියග මේ වකවානුව තුළ පෙරට ගමන්කළ සත්ව කොට්ඨාස ද අපට අමතක කළ නොහැකග ප්රියමාටා අවදියේ සිට උණහපුළුවාල ලොරිස්ල ටාසියන් මෙන්ම වඳුරු ගහන යුගයේ සිට කපුචින්ලහූවඳුරාල බැබුන්ල ලැන්ගර් මුල්ම වානර පුර්වජයාගේ සිට ගිබන්ල ගොරිල්ලාල චිම්පන්සිල ඔරං උටං:ඔලිගොසීන යුගය වසර මිලියන 34 – 24 *නූතන මානවයා මෙම සත්ව කොට්ඨාස සමග මිහිමත දිවි ගෙවතිග

ආශ්රී්ය කෘතිථ-
x මානව විද්යා  මූලධර්ම - ආචාර්යල සේපාල සමරසේකර්‍
x මිනිසා සත්වයෙකිල කතිකාචාරිණීල කුලතිලක සමන්ති
x මානව අතීතයල 2001ල කතිකාචාරිණීල කුලතිලක සමන්ති
x මානව අතීතයල 2004ල කතිකාචාරිණීල කුලතිලක සමන්ති
x මානව සංහතියේ වරිගල 1999ල නෙස්තූර්
x මනුෂ්යං පරිණාමය පිළිබඳ අදහස් විකාශනයල වෛද්යෙකස්කර ලක්ෂ්මන්ල2002
x පරිණාමයට අයත් මෙවලම් හා කෘතකල මහාචාර්ය නන්දසේන රත්නපාල
x මිනිසාගේ සම්භවයල නෙස්තූර්
x ලෙනින්ගේ තෝරාගත් කෘති වෙළුම 01ල ප්රනගති ප්රකකාශන


No comments:

Post a Comment